Luft og vann, disse to elementer som er så viktige i våre liv, fortjener litt oppmerksomhet. Helt rent vann (H2O) finnes ikke naturlig i våre omgivelser, det er som regel andre stoffer og biologisk materiale tilstede. Vannet du drikker fra norske kilder er, etter norske og internasjonale krav til drikkevann, som regel både rent og sunt nok. Det inneholder likevel flere andre stoffer enn H2O, og det finnes bakterier i alt drikkevann uten at disse nødvendigvis utgjør noen helserisiko når vi drikker vannet.

Vann til luftfukting blir oftest forstøvet, og da er det helt andre krav som gjelder. Vannet som benyttes i våre luftfuktingsanlegg renses gjerne med omvendt osmose og evt. bakterier deaktiveres med UV-lys. I tillegg brukes materialer, konstruksjoner og styringer som forhindrer bakterievekst. Vi kan dokumentere at anleggene ikke utgjør en helserisiko.

Riktig luftfuktighet er viktig for menneskets komfort og evne til å yte optimalt. Utendørs vil man veldig sjeldent finne at luftfuktigheten er lavere enn 35-40 %RH (relativ luftfuktighet), om vinteren er normalen faktisk > 50 %RH. Ved et utendørs klima med -5 °C og 60 %RH vil luften som kommer inn gjennom ventilasjonsanlegget inneholde ca. 1,96 g vann per m³ luft. Når dette varmes opp til 20 °C vil fuktigheten i tilført luft være mindre enn 12 %RH.

Kravene til prosessvann for andre formål kan være mer spesifikke, og vi hjelper gjerne med råd om vannbehandling og evt. dosering av stoffer for nær sagt en hvilken som helst prosess.


Frisk luft med riktig fuktighet