Trykk-System AS er representant for danske Condair A/S (tidligere ML System) i Norge. Condair A/S er en ISO 22000 / HACCP hygienesertifisert produsent av adiabatiske luftfuktingsanlegg, og er en divisjon av Condair Group AG, et internasjonalt selskap med representasjon verden rundt, eiet av konsernet Meier Tobler AG. Condair er markedsledende innen profesjonell luftfukting, og vi har representert Condair AS siden 1996.

Condair systemer brukes både som energieffektiv adiabatisk kjøling (evaporativ kjøling) i lokaler med kjølebehov, som tiltak mot støvspredning (svevestøv) og som generell luftfukting (frittstående eller integrert i kanal) innenfor bl.a. grafisk industri, papirindustri, elektronikkindustri, plastindustri, tekstilindustri og matvareindustri. Condair AS er hygienesertifisert i henhold til HACCP / ISO 22000, et hygienesikringsregime som gir maksimal trygghet for at deres anlegg ikke utgjør noen helserisiko.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om luftfukting, klimakontroll og hvilke helse- produksjons- og energi-effekter du kan forvente. Gode råd er gratis, og vi sender deg gjerne noen uforpliktende forslag.

Våre referanser er omfattende og spenner over mange industrier, fra Lakselv i Nord til Flekkefjord i sør. Med kjente navn som for eksempel Schibsted Trykk, Siemens, GE Healthcare, Amedia Trykk, Kongsberg Maritime, Glomma Papp, Norgesplaster og Ringnes Imsdal på kundelisten i Norge og omfattende installasjoner innen de forskjellige bransjene tar vi sats og påstår at vår produsent Condair er det ledende system innen luftfukting til industrien i Norge. Be gjerne om referanser, vi finner ganske sikkert en kunde nær deg.

Condair

Elektronikkindustri Plastindustrien Trykkerier Papirindustrien Server/datasentere Kjøling av produksjonslokaler Dagligvare, frukt og grønt Ferskvarelagere Slakterier Farmasøytisk industri Produksjon av medisinsk utstyr Laboratorier og rentrom Lakkering Produksjon og lagring av fyrverkeri Kjølelagere Tobakksindustrien Tekstilindustri Metallindustri