Sandvik AB i Sverige har nylig fått sin fjerde Liongrip® løfteinnretning på plass, og denne foreløpig siste installasjonen har en ny, spennende funksjon. Armen, som normalt er to-leddet, har fått et tredje ledd. Den indre armen er individuelt låsbar, dette gjør at Liongripen f.eks. kan monteres slik at den kan benyttes fra en posisjon «rundt hjørnet», dvs bak en vegg eller annet hinder. Installasjonen hos Sandvik benyttes for bytte av verktøy i en maskin som blokker ut enden av et rør.

Hofpartner har levert sine Liongrip® løfteinnretninger til en rekke kjente industriforetak, og mange av disse kundene har etter positiv erfaring kjøpt flere etter hvert som de har sett nytteverdien også for andre objekter enn den første forespørselen gjaldt.

Fakta:
Sandvik AB er en stor, verdenskjent aktør innen stålprodukter som har ca. 43.000 medarbeidere på verdensbasis. Selskapet ble grunnlagt i Sverige i 1862 som en pioner innen visse en viss type stålproduksjon, og er i dag kanskje mest kjent for sine hardmetallverktøy for metallbearbeiding, gruve- og anleggsindustri.

Sandviks nye Liongrip har et ekstra ledd.

Sandviks nye Liongrip har et ekstra ledd, her avbildet før levering fra produsent.