Oppgradering av luftfuktingsanlegg

I løpet av høsten i fjor flyttet Andvord Grafisk til Brennaveien på Skytta industriområde i Nittedal, der Aller Trykk tidligere holdt til. Hele bedriften får dermed plass på en flate og det gir en betydelig rasjonalisering av logistikken. God takhøyde og effektiv ventilasjon er viktige for et godt innemiljø, men det gir også noen utfordringer i form av øket luftvolum for befukting. I slike tilfeller gir stabilitet og kontinuitet hos produsent og leverandør sømløs videreføring og oppdatering av eksisterende anlegg.

ML System(R) er et modulært luftfuktingsanlegg som enkelt kan være med på flyttelasset og tilpasses nye lokaler, men i dette tilfellet måtte kapasiteten økes, og med en stadig økende andel digitaltrykking stilles det også strengere krav til rensing av vannet innen det forstøves i lokalet. Trykk-System AS har lang erfaring med vurdering av vannkvalitet og behov for vannrensing for forskjellige typer virksomheter, og i dette tilfellet ble løsningen en ny MLPRO pumpestasjon med integrert omvendt osmose (RO) kombinert med en avansert modul for regulering av konduktiviteten i vannet uten tilsetning av «tørrstoffer».

Tørrstoffer er en fellesbetegnelse for alle jordsalter/mineraler som naturlig finnes i vannet. I vann-analyser finner man det ofte oppgitt som TDS, en forkortelse for Total Dissolved Solids. Disse stoffene blir igjen når vannet fordamper, og når fordampingen skjer ute i rommet vil de falle ned som støv. Noen virksomheter er spesielt sensitive for slikt støv. Elektronisk industri, laboratorier og farmasøytisk industri er typiske eksempler, men alle virksomheter med mye elektronisk utstyr har i utgangspunktet lav toleranse. I grafisk industri gjelder dette særdeles digitaltrykkerier og ctp-installasjoner.

Med den nye pumpestasjonen installert går Andvord Grafisk en renere tid i møte, og med en leverandør i ryggen som er sertifisert i henhold til HACCP / ISO 22000 er den hygieniske sikkerheten ivaretatt og dokumentert. Vi gratulerer Andvord Grafisk med nye lokaler og optimal luftfukting!

Flere nye installasjoner

Anvord Grafisk er for øvrig ikke den eneste grafiske bedriften som har installert ML System® liftfuktingsanlegg denne vinteren. Også Kando Grafisk (Ålgård), Palerud Trykkeri (Hønefoss), Ålgård Offset (Ålgård) og Nova-Print (Stavanger) er blant dem som har optimalisert produksjonsmiljøet og forbedret sitt inneklima denne vinteren. I skrivende stund venter også RK Grafisk (Oslo) og Nr 1 Trykk Grefslie på sine anlegg.

Andvord Grafisk

Fra ferdiggjøringsavdelingen

Pumpestasjon Andvord Grafisk

Pumpestasjon med integrert RO og konduktivitetsregulator. Permeat-tank på eget stativ.