Vår bakgrunn er fra grafisk bransje, og vi har fremdeles sterke bånd til denne bransjen. Vi sitter igjen med mye fagkunnskap etter snart 30 år som leverandør til denne bransjen, og det hjelper oss til å forstå de særlige kravene som stilles til effektivitet, stabilitet, driftssikkerhet og kvalitet.

Vi tilbyr følgende produkter til den grafiske bransjen:

  • Rotasjonspresser (enkelbrede), samt reservedeler, utstyr og service hertil.
  • Stackere for heatset, coldset og bok-produksjon, samt for DM.
  • Presseautomasjon. Stadig færre trykkerier betyr mer sentralisering med flere oppdrag og mange små produksjonsserier. Rasjonalisering og omlegging til standardiserte verdier med minst mulig manuell håndtering gir øket gevinst.
  • Rullakslinger og rull-chucker for av- og opprulling av papir og andre materialer.
  • Løftehjelp for vektløs håndtering ved repetitive løft.
  • Luftfukting, vi er faktisk suverent størst i landet innen luftfukting til grafisk industri.
  • Vannbehandling for fuktevanns-anlegg, med dosering for regulering av vannets egenskaper.