Vår bakgrunn er fra grafisk bransje, og vi har fremdeles sterke bånd til denne bransjen. Vi sitter igjen med mye fagkunnskap etter snart 30 år i bransjen, og det hjelper oss til å forstå de særlige kravene denne bransjen stiller til effektivitet, stabilitet, driftssikkerhet og kvalitet.

Vi tilbyr følgende produkter til den grafiske bransjen:

  • Rotasjonspresser (enkelbrede), samt reservedeler, utstyr og service hertil.
  • Stackere for heatset, coldset og bok-produksjon, samt for DM.
  • Presseautomasjon. Stadig færre trykkerier betyr mer sentralisering med flere oppdrag og mange små produksjonsserier. Rasjonalisering og omlegging til standardiserte verdier med minst mulig manuell håndtering gir øket gevinst.
  • Rullakslinger og rull-chucker for av- og opprulling av papir og andre materialer.
  • Løftehjelp for vektløs håndtering ved repetitive løft.
  • Luftfukting, vi er faktisk suverent størst i landet innen luftfukting til grafisk industri.
  • Vannbehandling for fuktevanns-anlegg, med dosering for regulering av vannets egenskaper.