På trykkerier og i ferdiggjørings-avdelinger må fuktigheten holdes konstant for å kunne opprettholde jevn og høy kvalitet og produktivitet. Problemene som melder seg når fuktigheten blir for lav er først og fremst:

 • Formatendring mellom første og siste farge (mispasning)
 • Viftestrekk (ark-offset) gir gjerne både mispasning og dublering
 • Flere maskinstopp (alle trykkmetoder)
 • Statisk elektrisitet (alle trykkmetoder)
 • Dårlig vann/farge-balanse (offset)
 • Dårlig tørk (arkoffset/heatset)
 • Øket smitting (offset)
 • Stramkantet papir (alle trykkmetoder)
 • Øket oppbygging på duken (offset)
 • Urent fukteverk (offset)
 • Format-rander på mottrykksylinder (arkoffset)
 • Øket avsetning på ledevalser og i falsen (rulloffset)
 • Tonerpartikler utenfor trykkbildet (lasertrykking)
 • Spredning av tonerpartikler innvendig i maskinen (lasertrykking)
 • Banebrudd ved rullskjøting og/eller oppstart (alle trykkmetoder)
 • Øket spredning/oppbygging av støv fra papiret (alle trykkmetoder)

Hva skjer’a?

Årsaken til problemene er at tørr luft “stjeler” fuktighet der den finnes. Varm luft kan bære mer vann enn kald luft, og all luft vil forsøke å oppta tilgjengelig fuktighet fra omgivelsene inntil 100 % metning. Hvor hurtig denne prosessen går avhenger av fordampings-trykket, som er relatert til underskuddet av fuktighet i luften. Fordampingen fra materialene øker når den relative luftfuktigheten (RH) synker. Papirfibere som tørker ut krymper primært i diameter og sekundært i lengde. Det fører til dimensjonsendringer i papiret, og eksponerte overflater tørker hurtigst, dvs papirstøtens/rullens kanter. Papirfibere som tørker ut blir også mer “sprø” og ryker/knekker lettere, og papiret blir mindre fleksibelt.

Offset-trykking

Den tørre luften om høsten/vinteren/våren er årsaken til at trykkere i lokaler med tørr luft opplever at maskinene konsumerer mer fuktevann en de gjør om sommeren. Et rent trykk med åpne punkter fordrer at offsetplaten holdes fuktig gjennom hele omdreiningen. Fordampingen fra fukteverk, fargeverk, gummiduk, plate og papir som eksponeres mot tørr luft må erstattes gjennom fukteverket i maskinen for at platen ikke skal tørke ut innen ny tilførsel, ellers vil trykket “gro igjen”.
Når fukttapet blir stort blir kompensasjonen via fukteverket deretter, og vann/farge-emulsjonen øker på de første fargevalsene når de møter denne “flodbølgen”. Dermed reduseres fargeoverføringen og fargeintensiteten, og dette får konsekvenser for dekkevnen.

Eksponering for personalet

Fordi tørr luft betyr at partikler i luften blir lettere og derfor holder seg svevende lenger, øker svevstøveksponeringen for de som oppholder seg i lokalet. I offsettrykkerier vil dessuten lav luftfuktighet føre til høyere forbruk av fuktevann som igjen resulterer i at partikler fra trykkfarge med for høyt vanninnhold lettere løsrives fra fargevalsene når disse roterer med høy hastighet. Vel ute i rommet fordamper vannet fra partikkelen, som gjør at den holder seg svevende lenger.

Ferdiggjøring

Uttørret papir består av fibere som lettere brister, og dette fører til flere problemer. Ved falsing og rilling “brekker” fibrene, med sprekkdannelser og øket støving som resultat. Papir som trykkes i offset i et tørt klima blir ofte overbefuktet i trykkprosessen, for deretter å krympe igjen. En slik dobbel endring av fuktinnholdet i papiret er ødeleggende og papiret vil ikke lenger være plant, noe som igjen vanskeliggjør maskinell behandling.

Korrekt luftfuktighet

Papirprodusentene anbefaler at offsetpapir oppbevares og behandles i 50-55 % RH ved 20 °C, som betyr at papirets fuktinnhold forblir i balanse. I noen tilfeller (f.eks. kopipapir) anbefales lavere fuktighet. Det finnes også andre faktorer som gjør at en del kunder velger en noe lavere fuktighet, f.eks. bygningens beskaffenhet.

Uttørket papir = ødelagt papir

Når papiret først har tørket ut kan det ikke gjenoppfuktes uten at det skades. Papirfibere som tørker inn vil skades bl.a. fordi de holdes igjen av andre substanser i papiret (lim, fyllmasse), slik at når fiberen mister volum rives fiberen faktisk i stykker. Ved gjenoppfuktning vil man derfor se at papiret ikke blir plant, det fremstår gjerne som “bulkete”, og dermed vanskeligere å håndtere maskinelt.