Hygroskopiske materialer påvirkes av luftfuktigheten. Ved for lav luftfuktighet vil tekstilfibere krympe i volum (primært i diameter) og tape både vekt, fleksibilitet og bruddstyrke. Konsekvensene for produsenten er høyt svinn, lavere og mer uforutsigbar produksjonskapasitet, lavere produktkvalitet, høy støvspredning og dårlig inneklima.
Syntetiske fibere vil generere statiske ladninger, som fører til at de tiltrekker seg partikler fra omgivelsene. Det kan også føre til statiske utladninger (ESD), som i verste fall kan føre til antennelse og i beste fall bare er ubehagelig for de ansatte.

Vi er behjelpelig med en uforpliktende beregning av nødvendig kapasitet og energibehov for å oppnå et stabilt og optimalt produksjonklima. Vi kan levere høykvalitets luftfuktingsanlegg i alle størrelser, med hygienesikring og proporsjonale styringer, samt flere valg innenfor vannbehandling (vannrensing).

Vi har referanser innenfor både spinnerier og veverier, og tilbyr gratis veiledning og uforpliktende kapasitetsberegning.