Contronics Dry Misting handler om å redusere matsvinn med oppsiktsvekkende resultater. Systemet kan implementeres hele veien fra produsent via grossist til disken i dagligvarehandelen. I disken hos den lokale dagligvarebutikken kan det oppnås 25 % reduksjon i svinn for grønnsaker, frukt og andre ferskvarer.

Ultrasonisk forstøvet vann, såkalt Dry Mist, kjøler varene samtidig som luftfuktigheten økes lokalt over grønnsakene. De holder seg lenger, taper mindre vekt, ser friskere ut, og tåken genererer oppmerksomhet.

Systemet rulles ut i stor skala i butikker over hele Europa, og mange av de største dagligvarekjedene er enten kunder allerede eller har meldt sin interesse. Som spesialist på adiabatisk luftfukting generelt og forhandler for Contronics i Norge er vi spent på utviklingen videre.