Trykk-System AS har, som navnet antyder, sitt utspring i grafisk bransje, men med tiden har vi også rukket å bli en ledende aktør på landsbasis innen luftfukting til generelle industriformål.

Det betyr ikke at vi har lagt bort vår tilknytning til grafisk, men vi tillater oss å løfte blikket litt. Med fokus på ekstrem presisjon og kvalitet samt kontroll på de små detaljer har den grafiske bransjen gitt oss et erfaringsgrunnlag vi er stolte av.

Det er vår overbevisning at optimale produksjonsbetingelser i de fleste bransjer best kan oppnås med stabile klimatiske forutsetninger basert på korrekt fastsatte normer. Det gir bedre og jevnere kvalitet, høyere effektivitet og i tillegg sparer man energi. Både mennesker og maskiner yter bedre under optimale forhold, og de aller fleste materialer oppnår også store fordeler ved stabile, normerte klimatiske betingelser.

God ergonomi ved repetitive arbeidsoperasjoner er en viktig forutsetning for stabil, effektiv arbeidsinnsats og lavt fravær, mens optimalt arbeidsklima begrenser smittefare, øker komfortfølelsen og forbedrer trivselen.

Automasjon sørger for konstante verdier som grunnlag for produksjons-kvalitet og -kontroll. Det frigir ledig kapasitet til andre formål, for eksempel vedlikehold og forberedelse til neste produksjonsserie.

Frisk luft
Frisk luft fører til øket trivsel, høyere effektivitet og lavere sykefravær.