Plastindustrien er en bredt sammensatt bransje med mange ulike utfordringer, og flere av virksomhetene grenser også mot andre bransjer som for eksempel emballasjeindustri og grafisk industri. Trykk-System AS har flere produkter for plastindustrien.

  • Evaporativ kjøling reduserer overskuddsvarme og fjerner statisk elektrisitet.
  • Luftfukting reduserer statisk elektrisitet (ESD) og forebygger støveksplosjoner.
  • Løfteinnretninger for vektløs håndtering ved repetisjonsløft.
  • Rullaksling for av- og opprulling av folier.
  • Automasjon for inspeksjon og justering/sortering av parametere på emballasjeprodukter.
  • Pallelagring/ pallestabling for effektiv tilgang til og lagring av tomme paller.
Plastemballasje

Eksempler på plastemballasje fra RC Superfos (DK) som benytter evaporativ kjøling i produksjonen.