Plastindustrien er en bredt sammensatt bransje med mange ulike utfordringer, og flere av virksomhetene grenser også mot andre bransjer som for eksempel emballasjeindustri og grafisk industri. Trykk-System AS har flere produkter for plastindustrien.


Plastemballasje
Eksempler på plastemballasje fra RC Superfos (DK) som benytter evaporativ kjøling i produksjonen.