Drikkevann eller prosessvann?
Vannverkene i Norge leverer godt drikkevann, men ikke nødvendigvis godt prosessvann.

Ren H2O finnes ikke naturlig i våre omgivelser, det er som regel andre stoffer og organisk materiale tilstede. Vannet du drikker fra norske kilder er likevel, etter internasjonale krav til drikkevann, både rent og sunt. Det inneholder imidlertid flere andre stoffer enn H2O, og det finnes bakterier i alt drikkevann uten at disse nødvendigvis utgjør noen helserisiko når vi drikker vannet.

Når vi bruker vann til ulike prosesser må vi ta hensyn til dette. Avsetninger fra vannet (for eksempel kalsium og kobber) kan være svært uheldige i tekniske innretninger, og ved forstøving (aerosol) kan de faste stoffene sammen med evt. bakterier som naturlig finnes i vannet spres med luften i lokalet. Rester av organisk materiale (humus) gir næring for bakterievekst, og må skilles ut.

Innholdet av faste stoffer oppgis ofte som TDS, Total Dissolved Solids, eller tørrstoffinnhold på godt norsk. Norske vannverk er pålagt faste kontrollrutiner for drikkevann og arbeider etter vedtatte normer for maksimalt innhold av bakterier og visse stoffer. Det betyr ikke dermed at et godt drikkevann er egnet til bruk i prosesser i industrien eller til luftfukting.

Det finnes flere metoder for å rense vann, men det skal gjøres riktig slik at det passer til nettopp ditt formål. Vi har et stort utvalg produkter og lang erfaring med vannbehandling til prosessformål generelt og til luftfukting i særdeleshet, og bistår gjerne med informasjon og råd om temaet.