Luft og vann, disse to elementer som er så viktige i våre liv, fortjener litt oppmerksomhet. Helt rent vann (H2O) finnes ikke naturlig i våre omgivelser, det er som regel andre stoffer og biologisk materiale tilstede. Vannet du drikker fra norske vannverk er, etter norske og internasjonale krav til drikkevann, som regel både rent og sunt nok. Det inneholder likevel flere andre stoffer enn H2O, og det finnes bakterier i alt drikkevann uten at disse nødvendigvis utgjør noen helserisiko når vi drikker vannet.

Vann til luftfukting blir oftest forstøvet, og da er det helt andre krav som gjelder. Vannet som benyttes i våre luftfuktingsanlegg renses best med omvendt osmose og evt. bakterierester som måtte finnes deaktiveres med UV-lys eller ozonbehandling. I tillegg brukes materialer, konstruksjoner og styringer som forhindrer bakterievekst. Våre anlegg er trygge i bruk.

Riktig luftfuktighet er viktig for menneskets komfort og evne til å yte optimalt. Utendørs vil man veldig sjeldent finne at luftfuktigheten er lavere enn 35-40 %RH (relativ luftfuktighet), og om vinteren er normalen faktisk > 50 %RH. Ved et utendørs klima med -5 °C og 60 %RH vil imidlertid luften som kommer inn utenfra bare inneholde ca. 1,96 g vann per m³ luft. Når denne luften varmes opp til 20 °C vil fuktigheten i tilført luft være mindre enn 12 %RH.

Når man regulerer luftfuktigheten i arbeidsmiljøet er det viktig at det gjøres riktig, med proporsjonal styring av fukten og kontinuerlig overvåking, slik at nivået holder seg på det optimale nivået, både når behovet for luftfukting er lavt og når det er høyt.

Frisk luft med riktig fuktighet

Trivsel og helse på arbeidsplassen sorterer normalt under HMS, og vi bistår gjerne med rådgivning vedrørende anbefalt luftfuktighet, kapasitetsbehov og dokumentasjon som viser de positive effektene av optimalt arbeidsklima, mindre støvspredning og redusert smittefare (reduksjon av luftbårne virus og bakterier).