3TControl Precision Systems utvikler og installerer skalerbar automasjon for grafisk industri, med bl.a. flere store aviskonsern på kundelisten. Systemene er avanserte i funksjon, men enkelt bygget opp med generiske komponenter og struktur, og er derfor rimelig både i innkjøp og drift. 3TControl er en del av Prime Network, et samarbeid mellom flere aktører innen avis- og magasinproduksjon som bl.a. arbeider for standardiserte kommunikasjonsplattformer for de forskjellige modulene og leddene i produksjonsmiljøet.

I Skandinavia er det foreløpig 2 installasjoner; Erritsø Tryk (Politiken) i Danmark og Schibsted Trykk i Bergen, Norge. For øvrig kan nevnes kunder som Nice Matin (Nice, Frankrike), Z Druck (Sindelfingen, Tyskland), Impresa Norte (Zaragoza, Spania), Indugraf (Tarragona, Spania), Baltimore Sun (Baltimore, USA), samt en rekke andre installasjoner i Europa og på det amerikanske kontinentet. Det er også inngått gruppeavtale med HKM Beteiligungs GmbH med hovedsete i Seefeld, Østerrike, der 3TControl er valgt som leverandør av presseautomasjon til deres installasjoner i Tyskland, Polen og Tsjekkia. Avtalen gjelder deres nye VP2020 “Virtual Printer” system, det nyeste innen presseautomasjon, og det var systemenes enkelhet og stabilitet som ble avgjørende for inngåelse av gruppeavtalen.

3TControl Precision Systems samarbeider med alle kjente presseprodusenter for å finne en løsning som best ivaretar kundens behov. Systemene kan, fordi plattformen er universell, bygges ut og aktiveres trinnvis etter kundens behov.
 
3TControl - the choice is simple