Norsk grafisk museum i Stavanger flytter snart inn i sine nye lokaler, og vil ha felles foaje og kafe med Norsk hermetikkmuseum i Gamle Stavanger. Det vil også bli uteservering med lokale spesialiteter.

Illustrasjon: Edel Biesel Arkitekter AS

Som leverandør av luftfuktingsløsningen til museet har vi vært så heldige å kunne studere plantegningene til de nye lokalene, og vi gleder oss vilt til å se dette ferdig. Med røttene godt festet i grafisk industri er vi naturligvis en smule forutinntatt, men programmet for museet er i ferd med å utformes og det favner både bredt og dypt. Fra avistegnerens rolle i samtidens nyhetsbilde og historien om det skrevne ord til trykkteknisk utvikling fra analog til digital produksjon. Og jada, de har tunge, skinnende maskiner som puster og peser og leverer store ark i stabler, operert av håndverkere med håndlag for papir. 

Bladgull, klisje, reprograf, sluttebord, klopfholz, nonpareille, blindmateriell, settemaskin, utskyting, stolping, falsebein. Nysgjerrig på historiene og begrepene, eller bare higen på gjensynet med et fag du allerede kjenner? Ta med familien, her blir det noe for alle.

Foto: Elisabeth Tønnesen

Grafisk håndverk og industri har vært og er fremdeles en betydelig faktor for det moderne demokratiet og ytringsfriheten, og et museum som knytter sammen den samfunnsmessige betydningen og den tekniske utviklingen ønskes hjertelig velkommen! Museet åpner i løpet av våren 2021.