Hos GC Rieber Compact AS på Søfteland syd for Bergen har de etikettmaskiner som mates med ruller, og de gamle rullakslingene var upraktiske og tunge i bruk. Et søk på nett brakte dem til oss og våre luftekspanderende rullakslinger som bygges etter mål hos Hofpartner AB i Sverige. Tekniske spesifikasjoner og tegninger ble utvekslet og godkjent, og tilbud avsendt og akseptert.

Denne sommeren fant 7 nye akslinger veien til kunden, der de utgjør en rasjonell og ergonomisk forbedring i den daglige produksjonen.

Denne typen rullakslinger ble levert til GC Rieber
Rullakslingene ble konstruert som hylser med luftekspandere.
Hylsene tres utenpå en eksisterende akseltapp.
I enden ser vi ventilen for trykkluft.