Det kreves varmeenergi for å fordampe vann. Når man forstøver vann i luften tas denne energien fra luften omkring. Det fører til at luften kjøles ned, og det er dette prinsippet som ligger bak begrepet “evaporativ kjøling”. Det kalles også fordampingskjøling eller adiabatisk kjøling. Kjøleeffekten er ca. 0,68 kW per liter vann, og det “koster” bare ca. 0,007 – 0,015 kW å bringe vannet ut i luften. Det gir et oppsiktsvekkende lavt energiforbruk sammenlignet med tradisjonelle kjølemetoder.

Metoden benyttes både innendørs og utendørs, i produksjonsbedrifter og offentlige rom. Vi leverer systemer for innbygging i kanaler eller frittstående.
I de fleste kontor- eller produksjons-bygninger er det kjølebehovet som er den dimensjonerende faktoren for ventilasjonen, og i de tilfeller der ventilasjonsvolumet alene ikke er tilstrekkelig installeres gjerne tilleggskjøling. Med evaporativ kjøling kan ventilasjonsbehovet reduseres kraftig, og i de tilfeller der man har behov for tilleggskjøling vil evaporativ kjøling være det mest økonomiske alternativet.

Våre systemer er skalerbare og kan tilpasses både store og små behov. Ofte vil produksjonsbedrifter som holder til i kombinasjonslokaler være opplagte tilfeller som har nytte av evaporativ kjøling fordi produksjonsutstyr avgir varme slik at lokalene blir varmere enn tilliggende lokaler med for eksempel kontor, butikk eller lignende, mens tilførselsluften ofte holder samme temperatur for hele eller større deler av bygget.

Mange produksjonsbedrifter kan også med fordel stabilisere luftfuktigheten på et optimalt nivå for de materialer som håndteres og dermed oppnå bedre forutsigbarhet, høyere kvalitet, lavere svinn og bedre effektivitet. Grafisk industri, elektronikkindustrien, plastindustrien og tekstilindustrien er glimrende eksempler på dette. Systemene monteres gjerne frittstående, men kan også monteres i ventilasjonskanalene der det er mer hensiktsmessig.

Kontorbygg kan med fordel benytte evaporativ kjøling, og i bygg med mange forholdsmessig små rom vil kanalmontering oftest være den beste løsningen.
Slik fungerer evaporativ kjøling:

Slik fungerer evaporativ kjøling YouTube play