Elektronikkindustrien har ofte flere problemstillinger som er nært knyttet til inneklimaet:

 

  • ESD – Electrostatic Discharge – en effekt av bevegelse som genererer statisk elektrisitet i visse typer materialer. Slike overslag kan skade elektronikk, og selv små ladninger kan gi skjulte svekkelser som ikke nødvendigvis fører til umiddelbar funksjonssvikt. Svikten kan komme etter opptil 3 måneders bruk, altså etter at kunden har tatt produktet i bruk.
  • Tørt arbeidsmiljø, ofte grunnet høy ventilasjonsfaktor. Tørt arbeidsmiljø gir problemer med kontaktlinser, slimhinner og tørr hud.
  • Tørr luft gir høyere spredning av virus- og bakterie-smitte, som fører til høyere fravær.
  • Kraftigere utladninger kan være så ubehagelige at det er demotiverende for personalet. Det er fullt mulig for et menneske å generere ladninger på 35000 V i tørre omgivelser.
  • Punktvarmebelastning i lokalet som følge av prosesser.

 
Optimal luftfuktighet og innetemperatur kombinert med muligheten til å utligne punktvarmebelastninger i lokalet gir lavere svinn fra reklamasjoner, høyere trivsel og yteevne for personalet og reduserer faren for smitte på arbeidsplassen. Luftfukting med forstøvet vann gir adiabatisk kjøling som kan utjevne temperaturvariasjoner i lokalet.
 

Videoer | Condair A/S