Hygroskopiske materialer absorberer og avgir fuktighet når luftfuktigheten varierer. Papir, trevarer, tekstiler og andre naturfibere vil derfor ekspandere når luftfuktigheten øker og krympe når den avtar. Det er ikke alltid like bra for materialene, og for noen av dem kan det være kritisk.

Du har behov for luftfukting hvis du:

  • Har en kopimaskin eller på annet vis behandler papir maskinelt. Papir blir “bulkete” når luftfuktigheten varierer. Når det tørker ut mister det også fleksibilitet og blir vanskeligere å behandle maskinelt i for eksempel en kopimaskin, printer eller etikettmaskin. Fibrene vil også bli sprøere og gi mer støvdannelse i prosessen.
  • Oppbevarer museumsgjenstander i for eksempel tekstil, lær og tre, samt malerier, bøker, fotografier og dokumenter. Varierende luftfuktighet får treverket til å sprekke, og svekker limte skjøter. Lakk og maling kan begynne å flasse. Tekstiler aldrer hurtigere. Lerret vil endre format i takt med luftfuktigheten, med oppsprekking av maling som resultat. Papir blir bulkete og gulner fortere.
  • Oppbevarer eller behandler naturfibere som for eksempel ull, lin og bomull. Når slike fibere tørker inn blir de mindre fleksible og flises opp, de mister bruddstyrke og ved for eksempel maskinell behandling vil fibere briste og brekke av, dette blir i sin tur til svevestøv.

Tørrere enn de fleste tror

For de fleste organiske materialer er optimal relativ luftfuktighet > 50 %, men hva kan vi egentlig forvente når ventilasjonsanlegget bringer luften inn? Vi har sjekket været for Oslo de første 2 ukene av 2019, og omregnet uteklimaet til inneklima ved 22 °C. Beregningene viser at når uteluften importeres uten at fukt tilsettes blir resultatet som vist her:

Luftfuktighet i Oslo 1 - 14 april 2019
Kurvene viser %RH (mørk blå) ute ved aktuell temperatur kl. 12:00 (svart), omregnet til %RH ved innetemperatur 22 °C (lys blå).