Vi har opparbeidet vår kompetanse innen luftfukting siden 1993, med både små og store kunder innen forskjellige typer virksomheter. Vi dekker i dag behov som spenner fra for eksempel et lite rom på 10 m², til store industrihaller på mange tusen m².

Kundenes bakgrunn kan være alt fra en liten kopieringsbedrift på hjørnet til store betongfabrikker, mens andre igjen er teknisk krevende installasjoner der nøyaktig styring, fuktfordeling/temperaturutjevning og hygienesertifisering kan være fremtredende krav.

Vi yter omfattende rådgivning til våre kunder, og lager gjerne uforpliktende forslag til løsninger som omfatter både skisser for layout, kapasitetsberegninger og energiestimater.

Hva gjør jeg nå?

Dersom du lurer på om luftfukting kan være noe for dere, kan dere studere noen av eksemplene i bildeserien under. Vi har også en gratis behovsvurdering du kan benytte deg av ved å klikke her.

Elektronikkindustri Plastindustrien Trykkerier Papirindustrien Server/datasentere Kjøling av produksjonslokaler Dagligvare, frukt og grønt Ferskvarelagere Slakterier Farmasøytisk industri Produksjon av medisinsk utstyr Laboratorier og rentrom Lakkering Produksjon og lagring av fyrverkeri Kjølelagere Tobakksindustrien Tekstilindustri Metallindustri