Hofpartner AB, vår svenske produsent av rullakslinger og chucks innehar mer enn 50 års erfaring og et bredt spekter av produkter for alle av- og opprullingsinnretninger. Mange av produktene finnes i flere varianter med forskjellige grader av vektbesparelse, de letteste med utstrakt bruk av komposittmaterialer. Våre kunder finnes ofte i grafisk, plast, tekstil/nonwoven og papirindustri, kort sagt overalt der det håndteres opprullede materialer av en eller annen art.

Vi leverer også reservedeler til akslinger og chucks, for eksempel ekspanderslanger, ventiler, luftpåfyllingsmunnstykker etc.

Hofpartner AB har også utviklet Liongrip, en fastmontert eller mobil (montert på skinner nedfelt i gulv) løfteinnretning for repetitive løft der objektet håndteres som i “vektløs” tilstand. Løfteinnretningen kan påsettes ulike løfteverktøy, for eksempel gripeklo, elektromagnet, pneumatisk chuck, vakuumløfter osv., det finnes til og med en rullvender. Liongrip er momentopptagende for ekstra posisjonerings-presisjon, komfort og sikkerhet, og har mer enn 400° arbeidsomkrets.
Det finnes også en hengende løsning (løpekatt eller leddet kran-arm) med samme type bevegelsesfølsomt løftehåndtak.

Se omtale av de forskjellige produktene på egne sider under “Løft og rull” i menyen”.