De siste årene har våre luftfuktingsanlegg blitt installert i stadig nye miljøer. Kjente aktører som Siemens på Bømlo (subsea elektronikk), Ålgård Offset og Kando Print Center på Ålgård, Schibsted Trykk Bergen, Molvik Grafisk, A7 Print, Kai Hansen Trykkeri og Nova Print (alle grafisk industri), samt Block Berge Bygg (betongelementer), er i dag fornøyde kunder med forbedret arbeidsmiljø og stabilisert produksjonsklima.

For noen har insentivet vært effektivitet, for andre kvalitet og for andre igjen har arbeidsmiljøet vært den viktigste faktoren. Uansett motiv, Condairs hygienesikrede luftfuktingsanlegg gir mange fordeler, og benyttes blant annet for å redusere støvspredning (svevestøv), optimalisere materialegenskaper (papir/kartong, tekstil, tre osv.), redusere eksplosjonsfare (støveksplosjoner), redusere ESD-problematikk (statiske utladninger), redusere smittespredning, kjøle lokaler (evaporativ kjøling) og effektivisere lakkering.

Vi er behjelpelig med behovsberegning og energiberegning for dine lokaler, helt uforpliktende.

Illustrasjon fra et trykkeri i Oslo som viser takhengte moduler. Disse benyttes ofte i lokaler med stor takhøyde. Vi har mange forskjellige moduler og anleggsstørrelser slik at vi kan tilpasse oss behov fra 0,5 til > 5000 liter/time.