Snøen har allerede begynt å falle på toppene, og nettene blir stadig lengre. Vinteren nærmer seg og en ny influensasesong er like om hjørnet. Har du tenkt over at inneklimaet kan ha betydning for smittespredning på arbeidsplassen?

At partikler holder seg svevende i luften lenger når luftfuktigheten er lav har lenge vært kjent, mindre kjent er det kanskje at det samme gjelder for virus, som i tillegg også overlever lenger. Forskning viser at tørr luft gir en betydelig økning i spredning av virus (link til rapport) og langt på vei forklarer hvorfor vi har så distinkte influensasesonger om vinteren her i nord.
I våre anstrengelser etter å skape energieffektive bolig- og arbeidsmiljøer med god ventilasjon har vi også kommet i skade for å skape miljøer som er så tørre at luftbårne virus spres lettere, og jo kaldere luften utenfor er, desto tørrere luft inne. Dette er en av forklaringene på at den nordlige hemisfæren opplever så distinkte influensasesonger knyttet til den kalde årstiden.
Hva så hvis du kunne forvente av et luftfuktingsanlegg at det hjelper til med å redusere smittefaren i den kalde, tørre årstiden, og samtidig kjøler lokalene i den varme årstiden?
Vil du vite mer? Ring oss på tlf. 23 30 00 25 eller send en epost til info@trykk-system.no
Vi står med glede til tjeneste med gode tips og forslag til løsninger.

Virus spres ofte via luft