Ifølge to danske undersøkelser fra Center for Bæredygtigt Byggeri (Teknologisk Institut) og Videncenter for Arbejdsmiljø (LO), påvirker et dårlig inneklima både produktivitet og helse. Hva er så et godt inneklima? Frisk luft er et grunnleggende element, men høy ventilasjon eksponerer oss for tørr luft, og det påvirker også helse og arbeidskomfort. Dessuten er høy ventilasjon dyrt, og den er ofte unødvendig høy fordi kjøling gjerne er den dimensjonerende faktoren.
Les hva du kan gjøre for å sikre optimal ytelse og lavt fravær: Godt inneklima betaler seg

% relativ luftfuktighet, dansk referanseår

Dansk referanseår. Det står ikke bedre til i Norge.