Oslo Silketrykk på Lørenskog er en av Norges største innen digital storformat produksjon. Produksjonsmaskinene er kostbare og både maskiner og materialer setter store krav til produksjonsmiljøet. Det forrige luftfuktingsanlegget, et kanalmontert system med to dampbefuktere á 67 kW kunne ikke opprettholde stabil og korrekt luftfuktighet, og er nå erstattet av et frittstående ML System® høytrykksdrevet luftfuktingsanlegg fra Condair. Effekten viste seg umiddelbart, produksjonseffektiviteten er øket og svinnet er redusert som en konsekvens av at produksjonsklimaet har blitt stabilisert på optimalt nivå. Og effektforbruket? Ca. 1 kW, og dermed skulle alt ligge til rette for at investeringen kan spares inn temmelig raskt.

Vi gratulerer Oslo Silketrykk med nytt luftfuktingsanlegg og ser frem til fortsatt godt samarbeid i tiden fremover.
 

Oslo Silketrykk

Fra produksjonshallen