I etterkant av forhandlinger på Ifra Expo i Berlin i oktober i fjor ble 3TControl Precision Systems og Schibsted Trykk Bergen enige om et omfattende oppdateringsprogram for automasjonen på pressa i Bergen. Dette følger en parallell oppdatering fra 3TControl’s samarbeidspartner ABB, som har levert kontrollsystemet til pressa, en Wifag OF 370 GTD med 9 trykktårn og 2 falser.
3TControl installerte i 2012 det som den gang var den mest omfattende ettermonterte automasjonspakken i noe europeisk avistrykkeri.
Det inkluderte preset-funksjon, cut-off kontroll, registerkontroll for hver platesylinder med automatisk middelkorreksjon for der hver plateposisjon måles for avvik, og automatisk densitykontroll basert på fast definerte, “usynlige” målepunkter for hver fargesone. Med “usynlige” menes at de er så små at de ikke legges merke til av verken lesere, redaktører eller annonsører.

Hva skulle man så kunne ønske seg mer?
Med de nye kameramodulene for kontroll av farge og fargeregister vil presisjonen forbedres ytterligere, samtidig som det åpner for automatisk kontroll av fuktevannet ned til styring av hver enkelt dyse med automatisk, aktiv balansejustering. Oppdateringen medfører også implementasjon av den nye plattformen fra 3TControl, VP2025, som har et kraftig oppdatert brukergrensesnitt med helt nye muligheter.

Vi gleder oss til å se resultatene når ny interface fra ABB er på plass og oppdateringen fra 3TControl installeres.

Schibsted Trykk Bergen

Schibsted Trykk Bergen